Wörterbuch, Übersetzung Deutsch < > Englisch für Clou
 Übersetzungen pro Seite

 Meinen Sie:   
[EN]  Cloy Cloud Clout Lou Clod Clog Clop Clot Chou
 
    Deutsch [ Filter: Übersetzung DE > EN ]   Englisch [ Filter: Übersetzung EN > DE ]
1 Bewölkung {f} clouds
2 Wolken {pl} clouds
3 Bewölkung {f} cloudiness
4 Einfluss {m} clout
5 Klarheit {f} cloudlessness
6 Kopfnuss {f} clout
7 Kopfnüsse {pl} clouts
8 Lappen {m} clout
9 Lappen {pl} clouts
10 Moltebeere {f} [bot.] cloudberry
11 Moltebeeren {pl} cloudberries
12 Schatten {m} cloud
13 Schlagkraft {f} clout
14 Schlag {m} clout
15 Trübung {f} cloudiness
16 Trübheit {f} cloudiness
17 Wolke {f} cloud
18 Wolken {pl} clouds
19 Wolkenbruch {m} cloudburst
20 Platzregen {m} [meteo.] cloudburst
21 Wolkenbrüche {pl} cloudbursts
22 Platzregen {pl} cloudbursts
23 Wolkengebilde {n} cloudscape
24 Wolkenformation {f} cloudscape
25 bewölkt cloudy
                1   2   3   4    Vorwärts »

Rechtschreibprüfung - Blog - Übersetzungen alphabetisch
©2018 www.wbuch.de - Datenschutzerklärung Impressum