Wörterbuch, Übersetzung Deutsch < > Englisch für as
 Übersetzungen pro Seite

 
    Deutsch [ Filter: Übersetzung DE > EN ]   Englisch [ Filter: Übersetzung EN > DE ]
1 As A
2 als as
3 wie as
4 so as
5 da as
6 weil as
7 während as
8 obgleich {conj} as
9 ebenso {adj} as
10 indem {conj} (zeitlich) as
11 obgleich as
12 so {adv} as
13 während as
14 weil {conj} as
15 wie {adv} {conj} as
16 wie as
17 als as
18 As {n} [alt] ace
19 As A sharp
20 As A flat
21 As A double sharp
22 As A double flat
23 auftragsgemäß as ordered
24 außerdem {adv} as well
25 ebensoviel [alt] {adv} (wie) as much
                1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Vorwärts »

Rechtschreibprüfung - Blog - Übersetzungen alphabetisch
©2018 www.wbuch.de - Datenschutzerklärung Impressum